Het aantal echtparen waarbij beide echtgenoten als werkloos staan geregistreerd, bedroeg eind september 6.382, dat wil zeggen 19,2 procent meer.

Koppels in deze situatie van dubbele werkloosheid hebben recht op een verhoging van 10 procent van het bedrag van de werkloosheidsuitkering die zij ontvangen als ze personen ten laste hebben.

Het IEFP is in november 2010 begonnen met het vrijgeven van statistische informatie over koppels waarvan beiden werkloos zijn, moment waarop 2.862 van deze situaties werden geregistreerd.

Volgens het IEFP steeg het aantal werklozen dat zich in arbeidscentra inschreef eind september met 36,1 procent op jaarbasis en met 0,2 procent ten opzichte van augustus.