Gelicenseerd sinds 1 februari 2012, de zogenaamde "Canil / Gatil Municipal" kan momenteel 42 honden en 7 katten herbergen.

Het rehabilitatie- en uitbreidingsproject, dat onlangs is toegekend en momenteel in voorbereiding is, heeft als doel om 16 extra kennels voor honden te creëren, zodat enkele bestaande kennels kunnen worden vrijgegeven voor de kattenopvang. In de praktijk is het de bedoeling om de capaciteit van de faciliteit voor de tijdelijke opvang van dieren te vergroten en de algemene omstandigheden van de ruimte te verbeteren.

Naast deze investering blijft de gemeente zich inzetten om de adoptie op grotere schaal te bevorderen met een toename van de beschikbare informatie en de bewustwording van de bevolking. Het partnerschap met de plaatselijke dierenbeschermingsorganisaties is in dit verband van doorslaggevend belang geweest en heeft geleid tot de ontwikkeling van vrijwilligerswerk, met name op het gebied van voorlichting en bewustmaking, van campagnes voor het verzamelen van voedsel- en hygiëneproducten, gezondheidszorg en het bevorderen van een verantwoorde adoptie.

Inmiddels is het gemeentelijke contract voor de aanleg van 36 extra begraafplaatsen op de Lagos Dierenbegraafplaats afgerond. Van deze nieuwe eenheden zijn er vier voor grote dieren, 25 voor middelgrote dieren en 7 voor kleine dieren.

De werken, die een investering van € 17.350,00 vertegenwoordigen, zullen de capaciteit van de in 2017 ingehuldigde installatie bijna verdubbelen.