De voorzitter van de Europese Commissie noemde Portugal als voorbeeld van een "effectieve verandering van de energiemix voor een duurzamer resultaat" en "met name Lissabon als referentie in de digitale wereld".

Von der Leyen beschouwde het post-Pandemisch Herstelfonds daarom als "op maat gemaakt voor Portugal" en was ervan overtuigd dat het zou dienen om de economie te "stimuleren" door het bedrijfsleven en de werkgelegenheid te beschermen.

De voorzitter van de Brusselse uitvoerende macht zei dat de Commissie en de Portugese regering "in nauw contact" staan over de ontwikkeling van het strategisch herstel- en veerkrachtprogramma, en benadrukte dat het "in overeenstemming is met de milieu- en digitale prioriteiten van de EU".

Von der Leyen wees op het werk dat de Commissie heeft verricht om op de crisis te reageren, waardoor een akkoord kon worden bereikt met 27 mobiliserende middelen "van ongekende omvang", en wees op Portugal als "belangrijke partner" bij deze werkzaamheden.

Zij verzekerde dat de Commissie, als tussenpersoon, de Raad en het Europees Parlement "hard werken" om vooruitgang te boeken in de "moeilijke onderhandelingen" over de begroting 2021-2027 en het bijbehorende herstelfonds, en dat iedereen "weet wat er op het spel staat". Ze voegde eraan toe: "dat de pandemie nog niet voorbij is, we zullen moeten leven met het virus en dit zal een zeer sterke impact hebben op onze economieën".

Wanneer er een definitief akkoord is en het daaropvolgende ratificatieproces door de nationale parlementen is afgerond, "zal de Commissie het geld van de markten halen". "Het is nu aan ons om het goed en verantwoord te investeren," concludeerde ze.