Het verbod op festivals en evenementen "van soortgelijke aard" was in maart bij wet vastgesteld en was van kracht tot 30 september, en nu is de termijn verlengd tot 14 oktober.

Volgens de wet, evenementen kunnen "bij wijze van uitzondering, binnen of buiten, met een gemarkeerde plaats", plaatsvinden na voorafgaande mededeling en "met inachtneming van de capaciteit die specifiek is gedefinieerd door het directoraat-generaal Gezondheid, volgens de regels van de fysieke afstand", passend bij de ontwikkeling van de pandemie.

Volgens de staatssecretaris van binnenlandse zaken en presidentschap, Mariana Vieira da Silva, zal de noodsituatie binnen twee weken opnieuw worden beoordeeld door de uitvoerende macht, wanneer een diepgaandere analyse van de gevolgen van de eerste weken van de terugkeer van de leerlingen naar de scholen beschikbaar is.