De hoofdonderhandelaar van het Verenigd Koninkrijk, David Frost, kondigde op Twitter aan dat "een basis voor onderhandelingen met de EU is hersteld" en dat dagelijkse "intensieve onderhandelingen" zullen beginnen op donderdagmiddag in Londen.

Het besluit is een reactie op de toespraak van de hoofdonderhandelaar van de 27, Michel Barnier, in het Europees Parlement van vandaag, waarin hij een verzoenende toon aansloeg en erkende dat er van beide kanten compromissen nodig zullen zijn om tot een akkoord te komen.

"Ik denk dat een akkoord binnen handbereik ligt, als we aan beide zijden bereid zijn om constructief en in een geest van compromis te werken; als we in de komende dagen op basis van wetsteksten vooruitgang boeken, zoals we willen", zei de Fransman.

Hij voegde eraan toe dat het noodzakelijk is dat beide partijen "bereid zijn de moeilijkste problemen in de komende dagen aan te pakken en op te lossen", waarbij hij benadrukte dat "de tijd kort is, zeer kort".

"We hebben de verklaring van Michel Barnier voor het Europees Parlement vanochtend zorgvuldig bestudeerd. Als hoofdonderhandelaar van de EU zijn zijn woorden betrouwbaar", zei de Britse regering in een verklaring.

Londen beweert dat Barnier nagedacht heeft over de eisen van Boris Johnson aan de EU om haar aanpak fundamenteel te veranderen en de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk te erkennen, en accepteert om een aantal van haar eisen te wijzigen.

"Het is duidelijk dat er op de moeilijkste gebieden nog steeds aanzienlijke verschillen bestaan tussen onze standpunten, maar wij zijn bereid om samen met de EU te bekijken of het mogelijk is om deze intensieve onderhandelingen te overbruggen", wordt ook nog toegevoegd in de verklaring.

De impasse richt zich vooral op drie thema's: de toegang van de Europese vissersvloten tot de Britse wateren, de garanties die Brussel eist op het gebied van de mededingingsregels en de overheidssteun aan bedrijven en de vorm van het geschillenbeslechtingsmechanisme in de toekomst.

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie op 31 januari 2020 verlaten. Overeenkomstig de terugtrekkingsovereenkomst is het nu officieel een derde land, zodat het niet langer deelneemt aan het besluitvormingsproces van de EU.

De EU en het Verenigd Koninkrijk hebben echter in onderlinge overeenstemming besloten een overgangsperiode in te stellen, die eindigt op 31 december 2020, waarin het de regels van het Europese blok blijft toepassen en de toegang tot de interne markt behoudt.

Bij gebrek aan een akkoord zullen de douanetarieven voor de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese blok met ingang van 1 januari 2021 worden toegepast.