"In 2021 zal de verhoging 10 euro bedragen voor alle pensioenen tot 1,5 IAS (Indexante de Apoios Sociais) en dekt bijna twee miljoen gepensioneerden. Het zal de maatregel zijn met het grootste effect op de permanente uitgaven van de begroting voor 2021, met een jaarlijkse kostprijs van 270 miljoen euro", zei João Leão tijdens het debat over het voorstel van de regering voor hun staatsbegroting voor 2021.

In een toespraak benadrukte de minister dat de betaling van deze verhoging "al in januari zal beginnen, als gevolg van de toezegging die aan het GVB is gedaan". João Oliveira onthulde ook dat de regering in gesprekken met het GVB toegaf dat er naast de verhoging van 10 euro voor "alle pensioenen tot 685 euro vanaf januari" een "toewijzing van de uitkering voor de zieken en de werknemers in gevaar" zou komen.