Het onderzoek werd uitgevoerd met 800 Portugese deelnemers op twee verschillende tijdstippen, eerst in januari en februari en vervolgens in april, midden in de pandemie van Covid-19.

Volgens de resultaten van de enquête die in een verklaring van DECO werden vrijgegeven, zei 56 procent van de respondenten aan het begin van het jaar dat ze "een deel van het voedsel" dat ze thuis hadden geconsumeerd, zouden weggooien. Echter, in april daalde het percentage consumenten dat toegaf voedsel weg te gooien naar 19 procent.

Deco vergeleek huizen met slechts een persoon en vier of meer mensen, en de vrijgegeven resultaten tonen aan dat "een aanzienlijke variatie zichtbaar is tussen wat werd verondersteld om te worden weggegooid voor lock-down en wat werkelijk werd weggegooid tijdens de lock-down".

In de vragenlijst vroeg de consumentenbeschermingsorganisatie ook naar de redenen voor het verspillen van voedsel, waarbij een op de vier antwoorden aangaf dat het bedorven was omdat het niet op tijd werd geconsumeerd. Het maken van te veel voedsel was ook een van de meest voorkomende redenen.

Met betrekking tot de resultaten van het onderzoek beveelt Deco aan dat de registratie van vervaldata duidelijker is, aangezien slechts "26 procent van de respondenten" zegt het verschil te begrijpen tussen "houdbaarheidsdatum" of "consumeren op datum".

De enquête zegt ook dat meer dan de helft van de respondenten zegt moeite te hebben met het begrijpen van de datum die op de etiketten staat aangegeven, en dat 47 procent zegt moeite te hebben met het vinden van de vervaldatum op de verpakkingen.