In een openbaar verzoekschrift met de titel "Dwing António Costa om de vermindering van de broeikasgasemissies met 60 procent in 2030 tijdens de Europese Raad goed te keuren" daagt Volt Portugal de premier uit, waarbij de partij zich ook richt tot de minister van Milieu en Klimaatactie, João Pedro Matos Fernandes.

De partij vraagt de premier om "niet alleen op de Europese Raad van 15 en 16 oktober voor deze voorgestelde vermindering met 60 procent te stemmen, maar ook om het met zijn collega's in de Raad (andere regeringsleiders) te verdedigen om deze noodzakelijke doelstelling goed te keuren.

Het Europees Parlement (EP) heeft op 8 oktober gestemd voor een verdere vermindering van de CO2-uitstoot met 60 procent tegen 2030, die door de Europese Raad moet worden geratificeerd.

Dit voorstel heeft de cijfers van de Europese Commissie, die de uitstoot ten opzichte van 1990 met 55 procent moest verminderen, verhoogd en het is nu aan de Europese Raad om de nieuwe doelstelling goed te keuren, een proces dat tijd kan kosten vanwege de afhankelijkheid van bepaalde Europese landen van de fossiele industrie.

Hoewel het niet "het ideale doel" is, is Volt Portugal van mening dat "er een dringende noodzaak is in deze kwestie" en vraagt António Costa "druk uit te oefenen op de Europese Raad, zodat zijn tegenhangers deze fundamentele doelstelling ook goedkeuren".

De leden van het Europees Parlement willen dat de EU het eerste continent wordt dat tegen 2050 klimaatneutraal is en vervolgens een "negatief emissieniveau" bereikt.

In een virtueel debat op 9 september zeiden de Portugese Europarlementariërs Nuno Melo, Marisa Matias en Lídia Pereira dat de toegenomen ambitie van Europa om de uitstoot te verminderen een positief teken is, maar dat het gebaseerd moet zijn op pragmatisme en wetenschap en de economie en de werkgelegenheid moet verdedigen.