"224.568 werkloosheidsuitkeringen werden verwerkt in augustus 2020, wat neerkomt op een stijging van 1,3 procent ten opzichte van de vorige maand en 39 procent ten opzichte van augustus 2019", aldus de informatie die de sociale zekerheid op 22 september publiceerde, en die aangeeft dat de initiële werkloosheidsuitkering 10.881 begunstigden dekte, een cijfer dat zich vertaalt in een maandelijkse daling van 0,1 procent, maar "bijna een verdubbeling" ten opzichte van augustus vorig jaar.

De initiële werkloosheidsuitkering wordt toegekend aan degenen die hun baan verliezen maar niet voldoen aan de voorwaarden om een werkloosheidsuitkering te ontvangen.

In het kader van de Covid-19-maatregelen is de periode voor gegarandeerde toegang tot de initiële werkloosheidsuitkering gehalveerd (90 dagen in plaats van 180 dagen). De periode werd teruggebracht tot 60 dagen in geval van werkloosheid als gevolg van het verstrijken van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever tijdens de proefperiode.

Het aantal ontvangers van een werkloosheidsuitkering was in augustus 193.313, wat neerkomt op een maandelijkse stijging van 0,6 procent en een stijging van 43,2 procent ten opzichte van 134.955 een jaar eerder.

De begunstigden van de daaropvolgende sociale werkloosheidsuitkering (toegekend aan degenen die hun werkloosheidsuitkering hebben uitgeput) bedroegen in totaal 19.606, wat neerkomt op een stijging van 10,9 procent ten opzichte van juli en een daling van 2,3 procent ten opzichte van dezelfde periode.

Ondanks de maandelijkse verslechtering is het totale aantal uitkeringsgerechtigden dat in augustus is geregistreerd, lager dan de 225.353 die in mei zijn geregistreerd, de maand met het hoogste register sinds het begin van het jaar en vooral sinds de gevolgen van de pandemie op de arbeidsmarkt voelbaar zijn geworden.

Uit de gegevens blijkt ook dat er ten opzichte van augustus 2019 nog steeds sprake is van een stijging van de verwerkte uitkeringen in alle leeftijdsgroepen, waarbij de jongste groep met 153,6 procent stijgt, terwijl de groep van 24 of jonger met 82,8 procent stijgt.

In de leeftijdsgroep 35-44 jaar en in de leeftijdsgroep 45-54 jaar was er sprake van een jaarlijkse stijging van respectievelijk 40,6 procent en 29,7 procent.

Volgens dezelfde gegevens bereikte de uitbreiding van de werkloosheidsuitkering in augustus 10 personen en stabiliseerde deze ten opzichte van juli.

De buitengewone maatregel ter ondersteuning van langdurig werklozen, die in juli 2016 begon te worden verwerkt, bereikte 1.413 begunstigden, iets minder dan de 1.444 die in de voorgaande maand waren geregistreerd.

Volgens de maandelijkse statistieken bedroeg de gemiddelde waarde van de werkloosheidsuitkering in augustus 501,33 euro, iets minder dan de 502,46 euro in juli en de 504,83 euro die in dezelfde maand van het voorgaande jaar werd geregistreerd.