Alert jest podawany, na czas, dla kierowców pojazdów lekkich za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub wiadomości na telefon komórkowy IMT powiedział w oświadczeniu.

Według IMT, ta usługa informacyjna "ma na celu ciągłe doskonalenie usług świadczonych kierowcom i jest pierwszym krokiem w kierunku rozwoju zautomatyzowanego systemu odnawiania praw jazdy", w którym uczestniczą IMT, Instytut Rejestrów i Notariatu oraz Agencja Modernizacji Administracji.