Rozbudowa czerwonej linii Metropolitano de Lisboa do Alcântara będzie kosztować o 25% więcej niż początkowo szacowana wartość, w fazie studium wykonalności, co przekłada się na wzrost całkowitego kosztu inwestycji ze 101,4 mln do 405,4 mln euro. Również budowa okrężnej linii metra będzie droższa o ponad 121 mln euro. U źródeł tych wzrostów leży aktualizacja cen, która zdeterminowała wzrost kosztów surowców, materiałów i pracy.

"Rozbudowa sieci metra w Lizbonie - linia czerwona do Alcântara (TC-C15-i01), za którą odpowiada Metropolitano de Lisboa, E.P.E., jest częścią inwestycji przewidzianych w PRR, o łącznej wartości inwestycji wynoszącej (euro) 304.000.000,00. (...) Okazuje się, że istniały zmienne losy, które zadecydowały o wzroście kosztów związanych z realizacją projektu integrującego ten plan rozbudowy, w oparciu o zmianę na rynku budowlanym i robót publicznych, co w połączeniu z czasami przedmiotowych procedur zamówień publicznych sprawiło, że kwoty umowne stały się niewystarczające", podaje Diário da República.

W opublikowanej w czwartek uchwale mowa jest o "trudnościach w łańcuchach dostaw", "okolicznościach wynikających z pandemii choroby Covid-19", "globalnym kryzysie energetycznym" i "skutkach wojny na Ukrainie". Czynnikach, które jednocześnie zakończyły się determinacją "gwałtownego wzrostu cen surowców, materiałów i pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sektora budowlanego, co wygenerowało poważne skutki dla gospodarki".

Wzmocnienie funduszy odbędzie się poprzez plan Recovery and Resilience, którego przeprogramowanie zacznie być dyskutowane w Brukseli w styczniu.

Rozbudowa czerwonej linii Metropolitano de Lisboa do Alcântara, której stacja będzie "ważnym nowym interfejsem transportowym", łączącym się z usługami kolei podmiejskiej, ma przyczynić się do poprawy mobilności w lizbońskim obszarze metropolitalnym. Planowana jest budowa trzech nowych stacji metra (Amoreiras, Campo de Ourique i Infante Santo) oraz jednej stacji naziemnej (Alcântara).