Według strony internetowej SMAQ, strajk będzie miał największy wpływ między "00:00 w dniu 4 stycznia 2023 roku, a 24:00 w dniu 5 stycznia 2023 roku", kiedy to pracownicy "z kategorii reprezentowanych przez SMAQ" są "strajkiem w celu wykonania jakiejkolwiek i wszelkiej pracy".

Natomiast "w okresie od godziny 00:00 w dniu 3 stycznia 2023 roku do godziny 24:00 w dniu 8 stycznia 2023 roku, pracownicy z kategorii reprezentowanych przez SMAQ prowadzą strajk w celu świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych".

Związek zgłosił w notatce także swoje postulaty, podkreślając konieczność "skutecznych podwyżek płac i docenienia kariery trakcyjnej", "poprawy warunków pracy w kabinach maszynistów i zaplecza socjalnego" oraz "warunków bezpieczeństwa na liniach".

Związek zagwarantował, że "nigdy nie strajkuje dla samego strajku", zapewniając, że jest to "zawsze forma walki", którą stosuje tylko "w ostateczności".

"Oczywiście, jak to jest naszym przywilejem, zawsze jesteśmy gotowi usiąść przy stole, aby znaleźć punkt porozumienia, jeśli CP przedstawi niezbędne propozycje i rozwiązania, bez dalszych opóźnień i niejasnych deklaracji".

CP - Comboios de Portugal przewiduje zakłócenia w ruchu między końcem 3 stycznia a początkiem 6 stycznia, z powodu strajku zwołanego przez SMAQ, podała spółka 30 grudnia. CP wyjaśnił w oświadczeniu, że przewiduje zakłócenia w ruchu o "szczególnym wpływie" między końcem 3 stycznia a początkiem 6 stycznia.


Na 4 i 5 stycznia zostały określone minimalne usługi, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej spółki, dla usług Alfa Pendular i Intercidades; Regionalnych, Międzyregionalnych i Międzynarodowych; Pociągów Miejskich z Porto i Coimbry oraz Pociągów Miejskich z Lizbony.

CP zwróci całkowitą kwotę zakupionego biletu klientom, którzy już zakupili bilety na przejazd pociągami Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional i Regional lub "ich bezpłatną rewaloryzację na inny pociąg tej samej kategorii i w tej samej klasie".

"O zwrot kosztów można ubiegać się w kasach biletowych i na stronie cp.pt, wypełniając formularz online, przesyłając skan oryginalnego biletu i podając nazwisko, adres pocztowy, IBAN i NIF, do dziesięciu dni po zakończeniu strajku ", podkreśla spółka w komunikacie prasowym.

"Bezpłatnej rewalidacji można dokonać w kasach biletowych i w myCP w obszarze "Twoje bilety" (dla biletów zakupionych w kasie online i CP App) do 30 minut przed odjazdem pociągu ze stacji pochodzenia klienta".