Zobowiązanie 30 na 30 zostało okrzyknięte "kamieniem milowym dla przyrody" i ekwiwalentem bioróżnorodności porozumienia z Paryża z 2015 r. w sprawie zmian klimatu.