Inicjatywa ta została już wprowadzona w życie w 14 z 43 sił policyjnych i okazało się, że obniża ona wskaźniki recydywy, ponieważ osoby złapane po raz pierwszy na posiadaniu narkotyków klasy A i B są zapraszane do programów "dywersji narkotykowej" w miejsce oskarżenia.