Z tej całkowitej inwestycji największy wkład (31 mld euro) pochodzi z nieruchomości mieszkaniowych, według danych JLL, które szacują, że liczba transakcji dotyczących domów przekroczyła 168 000.

Po stronie nieruchomości komercyjnych JLL potwierdza zakończenie operacji o wartości 3 mld euro w 2022 roku, co przekłada się na 66% wzrost w porównaniu z rokiem 2021.

Do tych wartości należy dodać około 350 mln euro w transakcjach dotyczących aktywów przeznaczonych na rozwój nieruchomości, w tym gruntów i budynków przeznaczonych do nowej budowy lub rehabilitacji.

Cytowany w oświadczeniu prezes wykonawczy (CEO) JLL Portugal, Pedro Lancastre, podkreśla osiągnięte wyniki, zauważając, że rok 2022 rozpoczął się od sektora przewidującego, że będzie to rok ożywienia, mając następnie do czynienia ze zmianą wraz z rozpoczęciem wojny na Ukrainie, wzrostem inflacji do maksymalnych poziomów z ostatnich 30 lat i pogorszeniem stóp procentowych.

Pomimo tych "nowych realiów", które "oczywiście mają wpływ, w tym na zmniejszenie siły nabywczej rodzin i firm oraz na wzrost kosztów finansowania", Pedro Lancastre podkreśla, że portugalskie nieruchomości "ponownie odnotowały zaskakujące wyniki w niekorzystnym kontekście".