Help Flash, światło, które pomaga sygnalizować pojazd w przypadku awarii lub wypadku, jest już w sprzedaży w Portugalii, za pośrednictwem sieci Galp. To świetlne urządzenie bezpieczeństwa zostało uznane za skuteczne w Hiszpanii i jest obecnie, zgodnie z prawem, alternatywą dla tradycyjnej sygnalizacji trójkąta.

W Portugalii Help Flash może być używany, bezpiecznie i zgodnie z prawem, jako sygnalizacja uzupełnieniem obowiązkowego trójkąta.

Urządzenie świetlne bezpieczeństwa Help Flash wykorzystuje mocną diodę LED, widoczną z odległości kilometra i w każdym kierunku (360º), co umożliwia ostrzeżenie innych użytkowników dróg o obecności potencjalnego zagrożenia według NM.

Dzięki magnetycznemu mocowaniu, Help Flash może być umieszczony na każdej metalowej powierzchni i aktywowany automatycznie.

Jednym z głównych atrybutów urządzenia świetlnego Help Flash jest to, że kierowca nie musi opuszczać pojazdu, w przypadku zatrzymania, awarii lub wypadku, bez uprzedniego ostrzeżenia innych użytkowników drogi o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.