Według Miesięcznych Szacunków Zatrudnienia i Bezrobocia INE, "w listopadzie 2022 roku stopa bezrobocia wzrosła do 6,4%, co jest najwyższą wartością od lipca 2021 roku, kiedy to wynosiła 6,6%".

INE szacuje, że w listopadzie 2022 r. liczba ludności aktywnej zawodowo (5.198,4 tys.) zmniejszyła się, w porównaniu z poprzednim miesiącem, o 1,8 tys. osób (co odpowiada prawie zerowej zmianie względnej), a w porównaniu z listopadem 2021 r. wzrosła o 0,5%.


Powiązane artykuły: