"W sektorze budowlanym i po szacowanym wzroście produkcji o 3,4% w 2022 r., prognozy wskazują na wzrost aktywności, przewidując realny wzrost wartości produkcji brutto sektora w 2023 r. w przedziale od 2,4% do 4,4%, przy czym przedział ten odpowiada punktowi środkowemu wynoszącemu 3,4%" - prognozuje Związek Przemysłu Budownictwa Lądowego i Wodnego(AICCOPN) w "Koniunkturze budowlanej -- Szybkiej informacji".

"W ten sposób oczekuje się, że w 2023 roku, zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej dotyczącymi ewolucji inwestycji w budownictwie, sektor budowlany będzie nadal wnosił istotny wkład w ewolucję gospodarki narodowej, przy czym produkcja ogółem, w ujęciu realnym, w punkcie środkowym przedziału prognozy, wzrośnie o 3,4% i wyniesie, wartościowo, 21 782,5 mln euro".

Według informacji AICCOPN o koniunkturze, w ubiegłym roku "pomimo wszystkich ograniczeń, które wpłynęły na działalność gospodarczą, ponownie odnotowano dużą odporność firm budowlanych, a większość wskaźników sektorowych odnotowała pozytywny rozwój".

Podkreśla się "wzrost o 9% zapewnionego zatrudnienia w trzecim kwartale 2022 roku, do najwyższego poziomu w ciągu ostatnich 10 lat" oraz "wzrost o 0,8% i 1,1% inwestycji w budownictwie i GVA [Gross Added Value], odpowiednio, w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 roku, wszystkie w ujęciu rok do roku".