Jak poinformowała portugalska marynarka wojenna, korweta António Enes "w ramach morskiej misji patrolowej i nadzorczej w rejonie kontynentalnej części Portugalii, była zaangażowana w towarzyszenie statkowi naukowemu Federacji Rosyjskiej Akademik Aleksandr Karpinskiy, podczas jego tranzytu na wodach portugalskich".

Już 28 października 2022 roku Siły Zbrojne zapowiedziały operację mającą na celu towarzyszenie przejściu innego statku naukowego Federacji Rosyjskiej przez wody portugalskie, Akademika Borysa Pietrowa.

W przesłanej wówczas do prasy notatce Sztab Generalny Sił Zbrojnych (EMGFA) poinformował, że przejście rosyjskiego okrętu "u wybrzeży kraju" odbywa się "za pomocą środków Marynarki Wojennej należących do Narodowego Systemu Sił Zbrojnych".

EMGFA skorzystał też z okazji, by zaznaczyć, że była to "normalna procedura nadzoru przestrzeni morskiej podlegającej suwerenności lub jurysdykcji narodowej, ilekroć okręty wojenne państw nienależących do NATO pływają po wodach portugalskich".