Powołując się na dane z Banco de Portugal, raport identyfikuje wzrost wartości przekazów o 1,8% w porównaniu z rokiem 2020.

Szwajcaria i Francja nadal zajmują dwie pierwsze pozycje wśród krajów o największej wartości przekazów, przy czym "ponad połowa otrzymanych przekazów" pochodzi z tych dwóch krajów: odpowiednio 1.051,26 mln euro i 1.023,45 mln euro.

W dokumencie wskazano kraje o największej ilości przekazów do Portugalii, takie jak Wielka Brytania (429,38 mln euro), Angola (251,82 mln euro), Stany Zjednoczone Ameryki (250,54 mln euro), Niemcy (223. 44 mln), Hiszpania (124,44 mln), Luksemburg (71,85 mln), Belgia (58,05 mln) i Holandia (44,56 mln).

W 2021 roku nastąpił wzrost wartości otrzymanych przekazów o 64,9 mln euro, co odpowiada wzrostowi o 1,8% w stosunku do 2020 roku.

Nadal w porównaniu z rokiem 2020 i na podstawie analizy 10 krajów o największym wolumenie przekazów w 2021 roku, raport wymienia pozytywną zmianę w sześciu: Wielkiej Brytanii (13,19%), Hiszpanii (11,33%), Angoli (2,56%), Stanach Zjednoczonych (2,37%), Szwajcarii (1,37%) i Holandii (0,20%).

W pozostałych czterech krajach z 10 głównych źródeł przekazów pieniężnych wystąpiła ujemna zmienność: Luksemburg (minus 8,35%), Belgia (minus 1,44%), Francja (minus 1,27%) i Niemcy (minus 1,08%).