"Po zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku, wskaźnik ten pokrywa się z wartością szybkiego szacunku opublikowanego 30 grudnia" - podaje INE.

W ostatnim miesiącu 2022 r. wskaźnik inflacji bazowej (IPC z wyłączeniem nieprzetworzonych produktów spożywczych i energetycznych) odnotował zmianę w ujęciu rocznym na poziomie 7,3%, czyli o 0,1 punktu procentowego więcej niż w listopadzie i "najwięcej od grudnia 1993 r.".

W ubiegłym roku wskaźnik CPI odnotował średnioroczne odchylenie na poziomie 7,8%, "znacznie powyżej odchylenia odnotowanego dla całego roku 2021 (1,3%)" i "najwyższe roczne odchylenie od 1992 roku", podał także instytut.

Po wyłączeniu energii i nieprzetworzonej żywności z CPI, średnie tempo zmian wyniosło 5,6% w 2022 roku (0,8% w poprzednim roku).