Dyskusje dotyczyć będą nowego projektu ustawy o pakiecie poprawek do konstytucji w celu "uwolnienia używania chusty w przestrzeni publicznej i prywatnej oraz wzmocnienia struktury rodziny poprzez jasne określenie, że małżeństwo może mieć miejsce tylko między mężczyzną i kobietą". Według doniesień 85 mln osób jest za przyjęciem poprawki.