W stosunku do tego, co jest oczekiwane dla tej pory roku, odnotowano 16% wzrost śmiertelności, mówi Departament Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia dr Ricardo Jorge (INSA), dodając, że okres ten zbiegł się z "wzrostem aktywności grypy, która w tym roku wystąpiła wcześniej niż zwykle w Portugalii, co może pomóc wyjaśnić obserwowany wzrost śmiertelności".

Według analizy INSA, nadmierną śmiertelność stwierdzono u osób powyżej 75 roku życia.

Na poziomie geograficznym najwięcej zgonów wystąpiło w regionach Północ, Lizbona i Vale do Tejo oraz Centrum.

"Ewolucja śmiertelności w czasie zależy od starzenia się populacji i innych czynników warunkujących jej podatność, a także od czynników zewnętrznych, takich jak występowanie specyficznych i/lub sezonowych zjawisk klimatycznych lub epidemiologicznych, które dotykają głównie grup znajdujących się w sytuacji zagrożenia" - wyjaśnia instytut.

W ramach swoich zadań i funkcji INSA prowadzi codzienny nadzór nad śmiertelnością, aby zidentyfikować i określić ilościowo wszelkie nadwyżki śmiertelności, wydając ostrzeżenia dla organów służby zdrowia w przypadku zaobserwowania nieoczekiwanego wzrostu śmiertelności.