Portugalia zarejestrowała 124.755 zgonów w ubiegłym roku, z czego 6.822 były spowodowane Covid-19, co odpowiada 5,5% całości, według wstępnych danych z Vital Statistics, za grudzień, opublikowanych przez Narodowy Instytut Statystyczny(INE). W sumie było 430 mniej zgonów (-0,3%) niż w 2021 roku, ale 1 035 więcej (+0,8) niż w 2020 roku, pierwszym roku pandemii, i 12 412 więcej (+11%) w porównaniu do 2019 roku.

Według ECO, chociaż w pierwszych dwóch miesiącach 2022 r. nastąpiło "wyraźne zmniejszenie śmiertelności" w porównaniu z tymi samymi miesiącami 2021 r., całkowita liczba zgonów zarejestrowanych w ubiegłym roku była tylko "nieco niższa" niż w 2021 r., co wynikało w szczególności ze wzrostu śmiertelności między marcem a lipcem.

W ostatnim miesiącu 2022 r. zmarły 12 244 osoby, o 772 zgony więcej w porównaniu z grudniem 2021 r., czyli umieralność wzrosła o 6,7%. Ale, jak podaje urząd statystyczny, w wariancie łańcuchowym wzrost był jeszcze większy - w porównaniu z listopadem odnotowano 2 047 zgonów więcej (+20,1%). W samym ostatnim tygodniu roku odnotowano 2 669 zgonów, co stanowiło liczbę przekraczającą średnią z lat 2015-2019.

Jednocześnie w grudniu liczba zgonów z powodu Covid-19 wzrosła do 278, co stanowi 2,3% ogółu i o 51 więcej w porównaniu z poprzednim miesiącem. W porównaniu z grudniem 2021 roku nastąpił spadek o 241 zgonów spowodowanych koronawirusem, czyli o 46,4%.