W oświadczeniu organizacja broni zmiany artykułu 38 kodeksu drogowego, "w celu dopuszczenia możliwości przekroczenia przez pojazd silnikowy linii ciągłej, gdy istnieją warunki bezpieczeństwa, w celu wyprzedzenia rowerzysty krążącego przed nim z mniejszą prędkością".

Federacja wyjaśnia, że fakt, iż obecnie jest to zabronione, stwarza "potencjalne warunki presji i konfliktu między kierowcami pojazdów silnikowych a rowerzystami".

Inne działanie polega na dopasowaniu znaku D7a - Ścieżka obowiązkowa dla welocypedów - do znaku D6 - Via zarezerwowana dla pojazdów transportu publicznego, przy czym Federacja ostrzega przed "ryzykiem" związanym ze "zmuszaniem doświadczonego rowerzysty w trakcie szkolenia lub grupy rowerzystów w tych samych okolicznościach do jazdy po ścieżkach rowerowych".