Według IPMA, program FitoAvista, opublikowany na stronie internetowej instytutu, może funkcjonować jako "narzędzie wczesnego ostrzegania" o zjawiskach, które "są zwykle związane z obfitym stężeniem mikroalg i mogą wpływać na jakość wody, życie wodne, zdrowie ludzi i zwierząt oraz działalność gospodarczą, taką jak akwakultura i turystyka".

Komunikowanie o pianie morskiej lub zabarwieniu wody może odbywać się za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres plancton@ipma.pt.

FitoAvista pojawia się po tym, jak IPMA uruchomiła w 2016 roku program citizen science GelAvista, którego celem jest monitorowanie organizmów żelatynowych, takich jak karawela portugalska, najbardziej niebezpieczny z tych gatunków.