Globalna populacja nosorożca jednorogiego wzrosła od przełomu XIX iXX wieku z 200 do 4 tys. zwierząt.