Według dokumentu opracowanego przez Biuro Strategii i Planowania(GEP) Ministerstwa Pracy, w ubiegłym roku 56% pracowników w Portugalii otrzymało wynagrodzenie poniżej 1000 euro, co stanowi odsetek porównywalny z 72% w 2015 roku.

W przypadku młodych ludzi, w 2022 roku 65% otrzymało mniej niż 1000 euro, w porównaniu do 84% w 2015 roku.


Średnie wynagrodzenie

Przeciętne wynagrodzenie pracowników z wynagrodzeniem zadeklarowanym do ZUS wyniosło w ubiegłym roku 1 269,34 euro i było o 29% wyższe od wartości z 2015 r., natomiast w przypadku osób młodych (do 30. roku życia) średnie wynagrodzenie wyniosło 1 037,57 euro i było o 40% wyższe w porównaniu z 2015 r.

Dane GEP pokazują również, że odsetek pracowników otrzymujących do 760 euro (wartość minimalnej płacy krajowej w 2023 r.) zmniejszył się w 2022 r. o połowę w porównaniu z 2015 r., przechodząc z 60% do około 30%.

Biorąc pod uwagę całkowitą liczbę pracowników w październiku, średnio płace wzrosły o 5,2% w porównaniu z 2021 r., wskazuje dane.