Według SEF, około 21.500 cudzoziemców może automatycznie odnowić swoje zezwolenia na pobyt (AR) za pomocą funkcji automatycznego odnawiania, dostępnej w "strefie osobistej" portalu SEF.

Źródło SEF powiedział Lusa, że 6.000 obcokrajowców z pozwoleniem na pobyt dla działalności inwestycyjnej, znany jako złota wiza, która wygasa do 31 marca, może również uzyskać dostęp do tej funkcji, co jest pierwszym przypadkiem odnowienia tego typu wizy. AR można dokonać automatycznie przez internet.

Ten środek automatycznego odnawiania zezwoleń na pobyt, który trwa dwa lata, pojawił się w lipcu 2020 r. z powodu pandemii Covid-19, przy czym przeprowadzono ponad 200 000 automatycznych odnowień.

"Zdając sobie sprawę z trudności, rząd przyjmuje środki, które pozwalają, aby wygasłe dokumenty, związane z pobytem na terytorium kraju, nadal były uważane za ważne na terytorium kraju do 31 grudnia 2023 r., a po tej dacie, po udowodnieniu harmonogramu, do jego odnowienia", SEF wspomina również, określając, że wszystkie dokumenty i wizy imigracyjne, które wygasły w międzyczasie, są uważane za ważne do końca roku.