Lider STOP, André Pestana, zaapelował o spolegliwość nauczycieli i personelu nienauczycielskiego, a nawet policjantów, którzy nadzorowali koncentrację w Narodowym Muzeum Sztuki Starożytnej, w Lizbonie, gdzie odbywają się dziś negocjacje między rządem a związkami zawodowymi z powodu strajków, które w ostatnich tygodniach osłabiły funkcjonowanie szkół.


Ujawniając, że otrzymał telefon z Ministerstwa na spotkanie dziś po południu, aby omówić istnienie minimalnych usług od 1 lutego, André Pestana rozpoczął wyzwanie do mobilizacji: "Musimy ponownie wypełnić Lizbonę przed 1 lutego. Więc weźcie pod uwagę: 28, sobota, przed rozpoczęciem usług minimalnych, ponownie z Marquês do Terreiro do Paço".


Powiązane artykuły: