W wywiadzie dla Lusy, około dwa miesiące po przejęciu koordynacji Narodowej Strategii Walki z Ubóstwem(ENCP) 2021-2030, Sandra Araújo rozumie, że walka z ubóstwem nie odbywa się tylko za pomocą bezpośrednich transferów pieniędzy, ale przyznała, że środek taki jak ten wdrożony przez rząd hiszpański, w którym wyeliminował VAT na podstawowe produkty spożywcze, miałby "wiele korzyści".

"Nie wiem, czy rząd rozważy podjęcie tego środka w Portugalii, ale myślę, że oczywiście byłyby natychmiastowe korzyści dla wszystkich portugalskich rodzin, a nie tylko dla tych, do których ta strategia jest skierowana bardziej w szczególności" - podkreśla.

"Ten środek [obniżki VAT] byłby bez wątpienia znacznie bardziej hojny i miałby charakter przekrojowy dla całego społeczeństwa portugalskiego" - broni się.

Podkreśliła też, że strategia zawiera zobowiązanie do podniesienia krajowej płacy minimalnej, która do 2026 roku ma wynieść 900 euro, i podkreśliła, że od 2015 roku wzrosła już o około 40 proc.