"To historyczne liczby, z punktu widzenia zbiorowej zdolności do zmniejszenia ubóstwa w Portugalii i które odzwierciedlają fakt, że udało nam się wznowić pozytywną trajektorię poprawy dochodów, warunków życia, a przede wszystkim walki z ubóstwem, po trudnym roku, który mieliśmy podczas pandemii", powiedziała Ana Mendes Godinho, na konferencji prasowej, w Ministerstwie Pracy, Solidarności i Zabezpieczenia Społecznego, w Lizbonie.

Dane z najnowszego badania warunków życia i dochodów, opublikowane przez Narodowy Instytut Statystyki (INE), pokazują, że liczba osób zagrożonych ubóstwem zmniejszyła się w 2021 roku, a stopa zagrożenia ubóstwem wynosi obecnie 16,4%, czyli o dwa punkty procentowe mniej niż w 2020 roku.

Według INE, zmniejszenie ubóstwa objęło wszystkie grupy wiekowe, choć było bardziej znaczące dla populacji osób starszych (mniej o 3,1 p.p.).

"Te dane opublikowane dziś przez INE pokazują największy w historii spadek w ciągu roku stopy zagrożenia ubóstwem w Portugalii" - podkreślił minister.