Spośród aresztowanych, 18 było spowodowanych prowadzeniem pojazdu z poziomem alkoholu równym/większym niż 1,2g/l; pięć prowadzeniem pojazdu bez legalnego prawa jazdy; dziewięć za handel narkotykami; pięć za nieposłuszeństwo; trzy za opór i przymus na funkcjonariuszu; dwa za posiadanie lub handel zakazaną bronią i wreszcie dwa za przestępstwa przeciwko mieniu.

Jeśli chodzi o wypadki drogowe, to odnotowano 35 wypadków - w wyniku których 15 osób odniosło drobne obrażenia.