Opublikowane w czasopiśmie naukowym BMC Public Health badanie FMUP wykazało, że ryzyko multimorbidity (posiadania dwóch lub więcej problemów zdrowotnych) u danej osoby wzrasta o 4% rocznie.

Wśród najczęstszych problemów zdrowotnych są przypadki bólu kostno-stawowego, nadciśnienia, cukrzycy, problemów z sercem, astmy i raka - podkreśla badanie.

Autorzy badania - Rosália Easter, Andreia Teixeira, Hugo Monteiro, Filipe Prazeres i Carlos Martins - uznali wielochorobowość za "nadmierną" w Portugalii i wskazali na konieczność optymalizacji profilaktyki chorób niezakaźnych w celu poprawy stanu zdrowia populacji.

Aby uzyskać te dane, badacze ocenili 891 osób powyżej 20 roku życia i stwierdzili, że praktycznie połowa z nich miała dwa lub więcej powiązanych problemów zdrowotnych.

Wyniki ujawniły, że 21,1% badanych miało dwa problemy zdrowotne, 12,1% trzy, 7,7% cztery, a 8% pięć lub więcej.

"Jest to uznany fundamentalny problem zdrowia publicznego, ponieważ mówimy o sytuacjach ze zwiększonymi potrzebami zdrowotnymi, co kończy się przełożeniem na wzrost obciążenia pracą na poziomie usług zdrowotnych", powiedziała Rosália Easter, profesor FMUP i badacz w Centrum Badawczym Technologii i Usług Zdrowotnych (CINTESIS).

W pracy, w której badacze analizowali rozpowszechnienie wielochorobowości w Portugalii i jej związek ze stylem życia i czynnikami socjodemograficznymi, stwierdzono, że nadmierny czas spędzany przy ekranie i słaba jakość snu wiążą się z ryzykiem zwiększonego zachorowania na dwie lub więcej chorób, a także z wysokim poziomem stresu.

Jeśli chodzi o nawyki palenia, uczestnicy, którzy przestali palić ponad rok temu, mieli 91% wzrost ryzyka zachorowania na wielorakie choroby w porównaniu z osobami, które nigdy nie paliły.

Według autorów możliwa interpretacja "może być związana z faktem, że większość palaczy rzuca palenie dopiero po zdiagnozowaniu problemu zdrowotnego".

Dlatego badacze podkreślili, że droga do zdrowego życia będzie wiodła przez dobre nawyki, takie jak niepalenie, dobra jakość snu, umiarkowana ekspozycja na ekrany i odpowiednie zarządzanie poziomem stresu, czyli czynniki mające największy wpływ na wielorakość chorób.