Propozycja przedstawiona przez TAP została zatwierdzona 654 głosami za, 301 głosami przeciw i 20 wstrzymującymi się.

W czwartek członkowie załogi, zebrani na walnym zgromadzeniu, odrzucili po raz drugi propozycję TAP, która spełniała 12 z 14 żądań SNPVAC, próbując uniknąć nowego strajku.