Według miesięcznego zestawienia statystycznego przygotowanego przez Biuro Strategii i Planowania (GEP) Ministerstwa Pracy, Solidarności i Zabezpieczenia Społecznego, ta łączna liczba 163.824 dotacji wypłaconych bezrobotnym przekłada się na miesięczny spadek o 101 beneficjentów i roczny spadek o 49.144 beneficjentów.

W grudniu kobiety stanowiły 56,9% beneficjentów zasiłków dla bezrobotnych, a mężczyźni 43,1%, przy czym w porównaniu z poprzednim miesiącem nastąpił spadek zasiłków dla bezrobotnych rozpatrywanych na rzecz kobiet o 0,9%, natomiast w przypadku mężczyzn nastąpił wzrost o 1,1%.

Dane odnoszące się do poszczególnych rodzajów zasiłku dla bezrobotnych wskazują, że zasiłek dla bezrobotnych objął w grudniu 126 723 osoby, co oznacza spadek o 0,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem oraz o 13,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Liczba osób pobierających wstępny zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 7,322, przy czym GEP odnotował miesięczny wzrost o 17,3% i 10,6% w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku.

Dane statystyczne z ZUS ujawniają, że średnia wartość zasiłku dla bezrobotnych wyniosła w grudniu 588,02 euro, pozostając stabilną w porównaniu do 588,81 odnotowanych w listopadzie i odpowiadając najwyższej wartości od początku serii, w styczniu 2006 roku.