Według raportu Notícias ao Minuto, ASAE stwierdza, że "sprzedaż wspomnianych biletów była promowana na portalach społecznościowych przez dwóch zatrzymanych, po cenach znacznie przekraczających ich rzeczywistą wartość nominalną".

Przechwycono trzy bilety na to wydarzenie. Dwa z nich miały wartość nominalną 120 euro, ale były przedmiotem handlu za 320 euro. Trzeci bilet miał wartość 65 euro i był sprzedawany za 120 euro. "W sumie, jeśli sprzedaż tych trzech biletów miałaby się zmaterializować, spekulowana wartość wynosiłaby 455 euro ".

Kontrola ta dała podstawę do wszczęcia "dwóch postępowań karnych". Jedno z nich zostało tymczasowo zawieszone przez sąd na cztery miesiące, "pod warunkiem, że oskarżony przystąpi do zapłaty w formie nakazu, w kwocie 200 €".

W odniesieniu do drugiego pozwanego "ustalono, że sprawa powinna przejść do etapu dochodzenia".

ASAE w tym samym oświadczeniu ponownie ostrzega, że konsumenci powinni "unikać zakupu biletów powyżej ich oficjalnej wartości, ponieważ taka sprzedaż stanowi przestępstwo spekulacji, zagrożone karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do trzech lat".

We wrześniu ubiegłego roku dwie osoby również zostały aresztowane za to samo przestępstwo w związku ze sprzedażą biletów na koncert Coldplay.
Powiązane artykuły: