W listopadzie ubiegłego roku, kiedy zbliżał się termin transpozycji dyrektywy, DECO wystosowała do rządu publiczne oświadczenie w sprawie dyrektywy dotyczącej pozwów zbiorowych, w którym Portugalskie Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów podzieliło się swoimi obawami. Nic jednak nie zostało zrobione i dyrektywa nie została nawet transponowana do prawa krajowego.

"Chociaż Portugalia przez wiele lat korzystała z podobnego, a nawet bardziej rozbudowanego systemu, transpozycja dyrektywy zmieni rzeczywistość z perspektywy europejskiej, ponieważ nie miało to miejsca w większości krajów europejskich" - stwierdziła DECO.

Dyrektywa ta ułatwi wkrótce ogółowi europejskich konsumentów dochodzenie sprawiedliwości i odszkodowań za poniesione szkody. W Portugalii rzeczywiste odszkodowanie, które otrzymają konsumenci, będzie zależało od szerokiego zakresu wyborów, które może podjąć rząd.

W związku z tym DECO wysłała już listy do ministra sprawiedliwości oraz do byłego sekretarza stanu ds. turystyki, handlu i usług, ostrzegając ich o konieczności podjęcia właściwych decyzji. Nie jest jednak jeszcze znany żaden projekt ustawy transponującej, mimo że minął termin transpozycji dyrektywy.

Dyrektywa ogranicza się do zestawu zagadnień, które nie obejmują takich obszarów jak środowisko, sprawiedliwość klimatyczna czy mieszkalnictwo. DECO przypomina jednak, że państwa członkowskie mogą swobodnie zwiększyć zakres stosowania tej dyrektywy. W tym sensie Stowarzyszenie Konsumentów zgadza się z rozszerzeniem zakresu stosowania w jak największym stopniu.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins