"Mamy do czynienia z największym wzrostem regionalnej płacy minimalnej od 2015 roku. To historyczna podwyżka" - oświadczyła regionalna sekretarz ds. integracji i obywatelstwa na posiedzeniu plenarnym Zgromadzenia Ustawodawczego Madery, w Funchal.

Rita Andrade zaznaczyła, że "na rok 2023 uzgodniono, kwalifikowaną większością głosów, między stronami [konsultacji społecznych], propozycję ustalenia regionalnej płacy minimalnej na poziomie 785 euro, ze skutkami zgłoszonymi do 1 stycznia tego roku".

Urzędnik podkreślił, że wartość ta stanowi "wzrost o 8,6% w porównaniu z rokiem poprzednim i wzrost o 3,3% w porównaniu z płacą minimalną ustaloną na poziomie krajowym".

Rita Andrade wskazała, że "Region historycznie, od 1987 roku, praktykuje średni wzrost o 2% w swojej płacy minimalnej w stosunku do tej ustalonej na poziomie krajowym, z wyjątkiem lat, w których ten wzrost został zamrożony", podkreślając, że "w tym roku poszedł dalej", stojąc na poziomie 3,3%.

Według urzędnika, "od 2015 roku mieszkańcy Madery odnotowali wzrost regionalnej płacy minimalnej o prawie 270 euro", co oznacza wzrost o 52%.

Sekretarz regionalny wzmocnił, że "proces ten musi być zrównoważonym i sprawiedliwym środkiem", będąc niezbędnym do utrzymania firm "konkurencyjnych i zdolnych do generowania miejsc pracy".


Powiązane artykuły: