"Zarząd SNTSF/Fectrans (Krajowy Związek Pracowników Sektora Kolejowego/Federacja Związków Zawodowych Transportu i Komunikacji) podjął decyzję o wysłaniu zawiadomienia o strajku do CP, do IP-Infraestruturas, do IP-Telecom, do IP-Patrimóvel i IP-Engenharia, na dzień 9 lutego, trwającego 24 godziny".

Chodzi o brak odpowiedzi ze strony obu firm na propozycje podwyższenia wynagrodzenia.

Dla związków zawodowych, przedstawione propozycje "są dalekie od" wartości niezbędnych do przywrócenia siły nabywczej pracowników.