Badania zostały przeprowadzone przez Fiński Instytut Zdrowia i Opieki Społecznej i opublikowane w BMJ Journal i wykazały, że korzyści z natury były szczególnie silne w przypadku osób o najniższych dochodach.