Mechanizm ten ma wpływ na kształtowanie ceny rynkowej energii elektrycznej w hurtowym systemie referencyjnym MIBEL do 31 maja 2023 r.

Na czym polega korekta MIBEL?

Ten wyjątkowy i tymczasowy mechanizm umożliwia ustalenie maksymalnej ceny gazu ziemnego wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej na rynku iberyjskim, w celu uniknięcia nadmiernego wzrostu cen energii elektrycznej.

Czy wszyscy odbiorcy będą musieli płacić za ten mechanizm?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dostawcy mają prawo obciążać konsumentów kosztami tej korekty, ale mogą oni również sami ponosić te koszty. Ponadto konsumenci powinni przeanalizować swoją konkretną sytuację i dowiedzieć się, który dostawca ma najlepszą ofertę, również na rynku regulowanym.

Jeśli jednak planujesz zmianę dostawcy, zajrzyj do wskazówek DECO na ten temat.

Dostawcy muszą umieścić korzyść netto wynikającą z zastosowania tej korekty na rachunkach wysyłanych do konsumentów, które mogą być różne dla poszczególnych konsumentów, ponieważ naliczona kwota będzie zależała od kilku czynników.

"Nie zostałem uprzedzony, że ten mechanizm będzie stosowany. Czy nadal muszę go płacić?"

Prawo nie ustala, że konsument musi być uprzedzony z góry, że będzie musiał zapłacić ten dodatkowy koszt, więc DECO sugeruje, aby skontaktować się bezpośrednio ze swoim dostawcą i zapytać go, czy zamierza zastosować ten mechanizm, czy nie, oraz zapytać, kiedy ten koszt zostanie naliczony na rachunku.

Przez jaki czas ten mechanizm będzie stosowany?

Korekta MIBEL może być stosowana do 31 maja 2023 roku. DECO apeluje o stworzenie mechanizmu, który skutecznie chroni prawa konsumenta, np. hamującego cenę gazu do produkcji energii elektrycznej.

Mimo to DECO zaleciła, że rząd musi podjąć kroki w celu przedstawienia systemu prawnego zobowiązującego dostawców do wyjaśnienia konsumentom, w przystępny i prosty sposób, zastosowania tego mechanizmu, jak również do ustanowienia w prawie obowiązku wcześniejszego powiadomienia za każdym razem, gdy dostawca zastosuje koszt związany z MIBEL na następnym rachunku.

Jeśli nie zostali Państwo wcześniej poinformowani o tej zmianie lub jeśli korzyść netto wynikająca z zastosowania tej korekty nie została wymieniona na Państwa rachunku, prosimy o kontakt z Biurem Pomocy Konsumentom DECO pod numerem telefonu WhatsApp (+351 966 449 110) lub wysłanie wiadomości e-mail na adres deco@deco.pt lub zadzwonienie pod numer +351 213 710 200.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins