Według Narodowego Instytutu Statystyki(INE), dane dotyczące portugalskiego popytu turystycznego w trzecim kwartale 2022 r. wykazały, że nastąpił wzrost liczby podróży o 5,9%, przy czym lipiec był miesiącem o największej liczbie podróży. Głównym powodem podróży był, po raz kolejny, "wypoczynek, rekreacja lub wakacje".

W trzecim kwartale 2022 roku mieszkańcy Portugalii odbyli 8,2 mln podróży, co przekłada się na wzrost o 5,9% w porównaniu do tego samego okresu w 2021 roku. Jednak pomimo wzrostu, liczby pozostają poniżej tych odnotowanych w 2019 roku, przed pandemią Covid-19.

Według raportu, liczba podróży wzrosła w każdym miesiącu trzeciego kwartału 2022 roku. W lipcu nastąpił wzrost o 10,6%, w sierpniu 4,7%, a we wrześniu wzrost o 1. 9%.

Najwięcej podróży odbyło się na terenie kraju: 7,2 mln (co odpowiada 88,4%). Wartość ta zmniejszyła się o 0,6% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. W analizowanym okresie nastąpił również wzrost wyjazdów Portugalczyków za granicę. Wzrost wyniósł 109%, co jest najwyższą wartością od początku pandemii i co odpowiada około 950 000 wyjazdów.

Głównym powodem, dla którego Portugalczycy chcieli podróżować, był "wypoczynek, rekreacja lub wakacje", co stanowiło trend. Zarejestrowano 5,5 mln wyjazdów z tym uzasadnieniem. W dalszej kolejności znalazły się "odwiedziny u rodziny lub przyjaciół" (2,2 mln) oraz powody "zawodowe lub biznesowe" (337,1 tys.).

Bezpłatne pobyty

Liczba noclegów w "hotelach i podobnych" była wyższa od poziomów odnotowanych w 2019 r. o 3,7 pkt. proc. i skupiała 31% noclegów wynikających z podróży rezydentów.

"Bezpłatne noclegi prywatne" były, po raz kolejny, główną opcją noclegową (odpowiadającą 54,5% ogółu). Nastąpił jednak spadek jego wagi w całości w porównaniu z wpływem, jaki miał w III kwartale 2021 r., a także w analogicznym okresie 2019 r.).