"Myślę, że tak. Stanowisko MKOl jest najbardziej rozsądne. Warunki, zasady i sposób jego realizacji to sprawa, która musi być przedyskutowana, oceniona, rozważona" - podsumował José Manuel Constantino.

Prezydent COP broni, że "sport powinien wysłać wiadomość dla stron, aby się zrozumiały, nie powinien wspierać jednej strony przeciwko drugiej", w czasie, gdy debatuje się nad frekwencją na igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

"Sport powinien być czynnikiem pacyfikacji i zbliżenia między przeciwnymi stronami. Wszystko, co zostało zrobione - nie w sensie znalezienia zrównoważonych i pokojowych rozwiązań, ale uzbrojenia jednej ze stron przeciwko drugiej - nie wydaje mi się działać. I jest jasne, co się dzieje".