DBRS potwierdził więc portugalski dług państwowy na poziomie "A" (niskim), z perspektywą stabilną, uzasadniając, że "zewnętrzne ryzyka dla wyników gospodarczych są zrównoważone dzięki trwałej poprawie głównych metryk finansów publicznych".

W sierpniu ubiegłego roku DBRS podniósł rating portugalskiego długu z "BB (wysoki)" do "A (niski)".

Kolejną agencją, która ma wypowiedzieć się na temat Portugalii jest S&P, 10 marca.

DBRS spojrzy na portugalski dług 21 lipca.

Rating" to ocena przyznawana przez agencje ratingowe, mająca duży wpływ na finansowanie krajów i firm, ponieważ ocenia ryzyko kredytowe.