Według najnowszych danych Banku Portugalii, średnie oprocentowanie depozytów do jednego roku nie przekracza 0,31%. Jest to oprocentowanie 3,6 razy niższe od średniej dla strefy euro, która w listopadzie wyniosła 1,12%.

Z danych urzędu statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat) wynika, że w przestrzeni wspólnej waluty tylko banki cypryjskie, greckie i słoweńskie płacą mniej niż banki portugalskie. Sytuacja nie poprawia się również w przypadku depozytów od 12 do 24 miesięcy.

Mimo że oprocentowanie depozytów o terminie zapadalności od 1 do 2 lat wzrosło do 0,87%, jest to połowa średniego wynagrodzenia krajów strefy euro (1,81%).