Kampania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego "Podróżuj bez pośpiechu" jest częścią Planu Kontroli Państwowej na rok 2023 i będzie trwała od 31 stycznia do 6 lutego.

We wspólnym oświadczeniu ANSR, PSP i GNR podają, że kampania ma na celu "zwrócenie uwagi kierowców na zagrożenia wynikające z jazdy z nadmierną prędkością", ponieważ jest ona jedną z głównych przyczyn wypadków na drogach i odpowiada za ponad 60% zarejestrowanych wykroczeń.

ANSR, PSP i GNR podkreślają, że w przypadku kolizji prawdopodobieństwo ofiar śmiertelnych wzrasta w zależności od prędkości, z jaką poruszają się pojazdy.

Kampania "Podróżuj bez pośpiechu" zintegruje działania uświadamiające ANSR na terenie całego kraju oraz działania kontrolne prowadzone przez GNR i PSP, które odbędą się "ze szczególnym uwzględnieniem dróg o dużym natężeniu ruchu drogowego i zgodnie z Krajowym Planem Kontroli 2023, aby przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wypadków i przyjęcia przez kierowców bezpieczniejszych zachowań w zakresie jazdy z nadmierną prędkością".