Chociaż komitet przyznał, że pandemia może zbliżać się do punktu krytycznego, zdecydował, że "nie ma wątpliwości", że koronawirus SARS-CoV-2 będzie w przyszłości nadal trwale zadomowionym patogenem u ludzi i zwierząt, a zatem długoterminowe działania w zakresie zdrowia publicznego są krytycznie potrzebne - poinformowała WHO w wydanym dziś oświadczeniu.

"Chociaż wyeliminowanie tego wirusa z ludzi i zwierząt jest wysoce nieprawdopodobne, złagodzenie jego niszczącego wpływu na zachorowalność i śmiertelność jest wykonalne i powinno pozostać celem priorytetowym" - podkreśla WHO.