17 aresztowań zostało dokonanych, w latach 2018-2022, przez policję bezpieczeństwa publicznego, która aresztowała 15 osób za złe traktowanie i dwie za porzucenie zwierząt domowych.

Rokiem z największą liczbą aresztowań za złe traktowanie zwierząt domowych był 2021, kiedy było ich sześć, następnie 2019 i 2022, po cztery, a w 2018 roku zatrzymano jedną osobę.

PSP wskazuje, że zatrzymań za porzucanie zwierząt dokonano w 2019 i 2020 roku, po jednym w każdym roku.

Dane przesłane do Lusa wskazują, że PSP i Narodowa Straż Republikańska odnotowały 9 732 przestępstwa za porzucenie lub złe traktowanie zwierząt w latach 2018-2022.

PSP informuje również, że w ciągu pięciu lat odnotowała 1 615 przestępstw porzucenia zwierząt i 2 278 w sytuacjach złego traktowania, w sumie 4 402.

Podczas gdy GNR odpowiadał za 5.330 przestępstw, z czego 3.385 za złe traktowanie zwierząt i 1.945 za porzucenie, przy czym ten rodzaj przestępstw odnotowany w 2022 r. był najwyższą wartością w ciągu ostatnich pięciu lat.

GNR odnotowała w ubiegłym roku 1 195 przestępstw za porzucenie i złe traktowanie zwierząt domowych, w 2021 roku - 1 008, w 2020 roku - 1 030, w 2019 roku - 1 089, a w 2018 roku - 1 008.

PSP natomiast zanotowała spadek w 2020 i 2021 roku z powodu pandemii kowida-19, by w 2022 roku ponownie wzrosnąć. W ubiegłym roku PSP naliczyła 865 przestępstw, w 2021 było ich 833, w 2020 - 801, w 2019 - 952, a w 2018 - 951.

Według GNR, psy są zwierzętami, które rejestrują największą liczbę przypadków znęcania się i porzucania, a ogólnie zebrane zwierzęta są dostarczane do oficjalnych punktów zbierania (CRO) w ramach zarządzania gminnego lub międzygminnego, a także są dostarczane, w niektórych przypadkach, do stowarzyszeń.

GNR otrzymuje również skargi, które można złożyć za pośrednictwem linii SOS Ambiente e Território 808 200 520, www.gnr.pt(Serviços / SOSAmbiente) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sepna@gnr.pt, rejestrując 20 823 skargi w latach 2018-2022 , po zwiększeniu każdego roku po raz pierwszy spadł w 2022 roku.

PSP ma również linię obrony zwierząt(defesanimal@psp.pt) do przyjmowania skarg, która zarejestrowała 12 175 skarg w ciągu ostatnich pięciu lat, w tendencji wzrostowej.