Wzrost Produktu Krajowego Brutto (PKB) o 6,7% w 2022 roku jest o jedną dziesiątą niższy od rządowej prognozy, ponieważ minister finansów Fernando Medina stwierdził pod koniec grudnia, że Portugalia zakończy "rok 2022 ze wzrostem [gospodarki] na poziomie około 6,8%".

Tempo to jest jednak wyższe od 6,5% szacowanych w budżecie państwa na 2023 rok(OE2023), który został przedłożony parlamentowi w październiku ubiegłego roku.